Pravidla pro hodnocení kvality hřišť – Hráčský rating

Hráčský rating je výsledkem hodnocení hráčů, kteří navštívili hodnocené hřiště.

Hodnotitel

Hodnotitelem je na serveru GolfAdvisor nebo TeeTime registrovaný hráč. Hodnotitel vystupuje na stránkách GA anonymně, údaje o hodnotiteli jsou přísně důvěrné, publikuje se jeho Nickname, v případě, že nebyl zadán, pak jeho jméno a první písmeno z příjmení, státní příslušnost a rozsah jeho HCP (výpočtem z jeho přesného HCP):

 • Pro
 • 0-18
 • 18-28
 • 28-36
 • 36+

Podle počtu hodnocení je u hráče dále publikována jeho reputace:

Elév: 1-9 hodnocení
Bronz: 10 a více hodnocení (nejméně 5 různých)
Silver: 25 a více hodnocení (nejméně 10 různých)
Gold: 100 a více hodnocení (nejméně 50 různých)

Čím vyšší status hodnotitele, tím vyšší kredibilita jeho hodnocení.

Pravidla hodnocení

Pro výpočet hodnoty Hráčského ratingu platí tato pravidla:

 1. Hráč zadává dobu kdy hrál, minimálně měsíc a rok. V případě uvedení přesného data se tento údaj transformuje v zobrazení na měsíc a rok. Započítána budou hodnocení hry ne starší než odehrané v minulém měsíci.

 2. Hráč hodnotí v pěti parametrech kvalitu hřiště a doprovodných služeb na stupnici 1 – 10, přičemž platí, že čím více bodů, tím lepší hodnocení. Pro stupnici platí toto slovní významové vyjádření:

  0 Nehodnoceno
  1-2 Prakticky nedostatečná úroveň
  3-4 Velmi slabá úroveň
  5-6 Slabší avšak ještě přijatelná úroveň
  7-8 Velmi dobrá úroveň
  9-10 Skvělé až vynikající hodnocení

  V případě, že hodnotitel zvolí hodnotu libovolného parametru menší než 7, je vyzván ke slovnímu vyjádření k danému parametru!

Výsledek hodnocení

 1. Výsledné hráčovo hodnocení se vypočítá jako nevážený průměr hodnot pěti otázek, v případě vynechání odpovědi se počítá průměr z daného počtu vyplněných otázek.

 2. Hodnocení hráče vstupuje do Výsledného hodnocení hřiště při splnění těchto podmínek:

  1. Výsledná hodnota hodnocení hráčem nepřesahuje +/- 3 body od aktuálního průměru*)
  2. Do výsledného hodnocení hřiště vstupují nejvýše tři poslední hodnocení stejného hráče
  3. Do výsledného hodnocení vstupují pouze hodnocení hřišť, kde není hráč členem
 3. Hodnocení, která:

  1. splňují výše uvedené podmínky jsou vyznačena zeleně,
  2. nesplňují výše uvedené podmínky, jsou vyznačena slabě šedě.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit hodnocení, kde:

  1. hodnotitel urážlivým způsobem napadá provozovatele hřiště
  2. existuje zjevná pochybnost o odehrané hře
  3. je zřejmé, že bylo provedeno zaměstnanci golfového resortu
  4. se jedná zjevně o duplikovaný zápis stejné hry
 5. Výsledný rating hřiště se vypočítá jako prostý průměr všech platných hodnocení.

 6. Změna Hráčského ratingu se projeví na stránkách GolfAdvisor nejpozději druhý den, po provedení validace zápisu hodnocení.

Výsledek hodnocení

Hodnotitelé, kteří provedli více platných hodnocení, mohou být za svá hodnocení odměněni.

Provozovatel vyhlašuje pro hodnotitele motivační podmínky, které jsou časově i místně platné a seznamuje hodnotitele s pravidly odměňování.

Motivace pro rok 2022 připravujeme.


Partneři

Golfové projekty